29 Agosto, 2022

Volátil

29 Agosto, 2022

Vísceras Poéticas

22 Novembro, 2021

Lara Hierro

11 Xaneiro, 2021

Monólogo para corpo en movemento

12 Outubro, 2019

hacialaluz: poesía, son, imaxe

“Ad hoc”

19 Novembro, 2018

“Ad hoc”

Nefelococigia

19 Novembro, 2018

Nefelococigia

27 Xullo, 2018

A mazá de Rosalía

3 Xullo, 2018

Poesía performativa

25 Maio, 2018

El día después