Penélope - conferencia danzada

3 Outubro, 2023

Penélope

29 Agosto, 2022

Volátil

22 Novembro, 2021

Lara Hierro

29 Agosto, 2022

Vísceras Poéticas

11 Xaneiro, 2021

Monólogo para corpo en movemento

“Ad hoc”

19 Novembro, 2018

“Ad hoc”

3 Xullo, 2018

Poesía performativa

12 Outubro, 2019

hacialaluz: poesía, son, imaxe

16 Novembro, 2016

“bic in progre[s]”

27 Xullo, 2018

A mazá de Rosalía